fredag 5 februari 2010

Kommentar till Den Nya Liberala Teorin

Idag publicerade Isobel Hadley-Kamptz på Expressen Kultur någonting som Ulf Bjereld på Twitter uttryckte; "Så läsvärt och så begåvat: Isobel Hadley-Kamptz om slocknande frihetsvindar i svensk liberalism". Hadley-Kamptz har utvecklats till en av de mest intressanta politiska tänkarna i Sverige idag. Hon kommer med en borgerlig grundsyn i bagaget, men hon är framför allt en liberal humanist som inte köper ideologiska förklaringar.
Nu har Hadley-Kamptz gjort en ansats till vad hon kallar "Den Nya Liberala Teorin", om hur liberalerna tappade bort sig i marknadsliberalism och övervakningssamhälle och hur liberalismen ska återupprättas i Sverige. Jag skrev en kommentar på bloggen Isobels Text och Verkstad som jag återger här:

"Otroligt inspirerande! Just nu funderar jag mest runt formuleringen; "ekonomisk självständighet kan inte underskattas som skydd mot makten". Jag håller med och jag skulle egentligen vilja gå ännu
längre; Personlig frihet förutsätter ett visst mått av ekonomisk frihet. Därför jag anser att vi är inte fria om vi inte vet var nästa mål mat kommer ifrån eller om vi tex inte har en trygg bostad. Som Robin antydde, ett stort problem med det nuvarande ekonomiska frihetstänkandet är att det inte gör skillnad på frivillig konsumtion och nödvändig konsumtion. Vissa saker bara måste vi ha, vi kan inte välja bort boende, mat och vård.

Människor som är osäkra på om de kan tillgodose sin nödvändig konsumtion är försatta i en beroendesituation som är helt inkompatibel med frihet. De som inte har råd att bo eller äta, fattiga människor, upplever den personliga frihetens kollaps. Visst har fattiga människor valmöjligheter, kan man argumentera, men alla dessa val har bara ett enda syfte - att tillgodose den nödvändiga konsumtionen och därmed att skapa förutsättningar för ett värdigt liv. Vad är det för val? Riktig valfrihet är att kunna välja sina mål. Vi ska inte behöva nöja oss med att tillåtas välja metoder för att uppnå av andra uppställda mål!

Vad som nu är nödvändig konsumtion och värdigt liv kan vi ju diskutera, men att vi kunna tillgodose grundläggande behov är alltså en förutsättning för frihet. Om vi med frihet menar frihet för alla, inte bara för de som redan har den ekonomiska friheten, då måste vi hitta ett sätt att se till att folk inte är fattiga."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar