söndag 31 juli 2011

Meddelande skickat till Twitter

The hastag #svpol, used for discussing Swedish politics, has been overwhelmed by tweeters with new accounts made for the purpose of spreading islamophobic and anti-immigration propaganda. The supporters of Swedish party Sverigedemokraterna have been encouraged to do so on the discussion-forum http://politisktinkorrekt.info/2011/07/31/hjalp-till-att-nyansera-debatten-pa-twitter-2/ I feel that their behavior is destructive in a concerted way that has been seen frequently in the public net-space in the Nordic countries. After the terror-attack in Norway, performed by a man because of the very same opinions as now expressed in #svpol, I think we should react strongly to this behavior. I will from now report for spam all accounts I think are created for spreading anti-immigrant, blatantly left-hostile or anti-islamic propaganda in the #svpol-topic. I hope you understand why I do this and I hope you are quick to remove these users.

lördag 16 juli 2011

Om hur Lundby-Wedin liknar Kim Jong Il, eller varför Liberaldemokraterna är ett hot att ta på allvar

Demokrati är inte en garanti för ett frihetligt samhälle. Men fungerande demokratier är det enda effektiva skyddet vi har mot totalitär diktatur. Man skulle kunna säga att ett av de viktigaste syftena med demokrati är att skydda oss från totalitära diktaturer. En förutsättning för att demokrati ska fungera är att folk vet hur, var och när de kan och bör utöva sin fria vilja.
Men istället för att se motsatsförhållandet mellan Lundby-Wedins vilja till demokratisk folkbildning och Nordkoreas diktatur så såg scabernestor likheten. Propaganda som propaganda. (Att privata särintressen manipulerar folks preferenser för sin egen vinnings skull är naturligtvis oproblematiskt).

Scabernestor är en mycket stolt grundare av Liberaldemokraterna. Han anser att hans åsikter företräds av Liberaldemokraterna. Det är möjligt att han har fel, men han borde ju veta, så låt oss anta att han delar åsikter med Liberaldemokraterna. scabernestor frågar sig vilka likheter som finns mellan Juholt och Stalin. Skillnaden, att den ena är demokrat och den andra är diktator, blir oviktig med en uppfattningen om att alla beslut som inte fattas av individer oberoende av resten av samhället av ska bekämpas och begränsas. Ur Liberaldemokraternas/scabernestor onyanserade individperspektiv blir därför styrelseskicket bara grader i helvetet som av princip alltid attackeras. Det innebär att vi har ett parti under uppsegling som inte ser någon större skillnad mellan demokratisk och totalitär maktutövning.

Nu kommer det komma en storm av läpparnas bekännelse om hur Liberaldemokrater visst föredrar demokrati, det framgår ju av namnet! Men i den Liberaldemokratiska tappningen är demokrati bara önskvärd om den inte praktiseras. De enda demokratiska beslut som godtas är de som ökar individens inflytande på bekostnad av möjligheten till demokratisk makt. Inte ens demokratiskt maktutövande som torde vara helt harmlöst för individers frihet vill Liberaldemokraten scabernestor kännas vid. När Juholt vill ha finansregleringar som bland annat innebär ett återställande kapitaltäckningskrav för banker enligt Basel iii hånas han och jämförs med Stalin. Basel iii har förstås scabernestor ingen aning om vad det är och det tycker han är helt irrelevant. Det är principen att ställa några som helst krav på någonting som scabernestor (och partikollegan Torbjörn Jerlerup) ifrågasätter.
Men vad händer om man fullständigt kastrerar demokratin på det sätt som Liberaldemokraterna förespråkar? Blir individer friare då? Eller är det istället någon annan som kontrollerar våra pensioner, utbildningssystem, vårdinrättningar och transportmöjligheter? Liberaldemokraternas liberalism innebär att vi avsäger oss ett i alla fall teoretiskt inflytande över vår livssituation och finansiella system, till fördel för ett fåtal styrelserum där vi är helt utan insikt eller möjlighet att påverka. Liberaldemokraterna är helt enkelt inte intellektuellt kapabla att inse att de lämnar walk-over till ekonomiska intressenter som tackar, tar emot och ser till att styra utvecklingen i den riktning som maximerar avkastning. Det behöver ju naturligtvis inte alls vara en utveckling som gynnar några majoriteter, speciellt inte i ett samhälle där en allt mindre minoritet sitter på all större del av tillgångarna. (Tex, en politik som till varje pris syftar till att hålla börsen uppe gynnar inte nödvändigtvis samhällsekonomin.) Liberaldemokraterna själva fattar inte att de förespråkar en politik i realiteten motverkar sina egna syften - att ge individer inflytande över beslut som rör dem.
Å andra sidan kan man konstatera att det är tack vare vissa Liberaldemokraters klena förstånd gör sannolikheten liten att Liberaldemokraterna som parti får något reellt inflytande. Men problemet är att det är många fler än Liberaldemokrater som har missat poängen med demokratisk makt.

Naturligtvis är jag medveten om att det inte skapar ett bra debattklimat att uttrycka mig såhär. Men jag diskuterar inte med varken kreationister, homeopater eller andra sorters inbitna faktaförnekare, så varför skulle jag diskutera med ideologiska fanatiker som Liberaldemokrater? Jag beundrar de som orkar med ovanstående, men jag gör det inte. Med denna post ville jag istället varna alla andra frihetligt sinnade för hur Liberaldemokraternas kastrering av folkmakten bäddar för individens totala maktlöshet. Jag tror vi har stirrat oss blinda på SD och missat att det är Liberaldemokraternas ideologi som på allvar håller på att nedmontera vår demokrati.

onsdag 13 juli 2011

Svar på "scaber nestors" vansinnespost om det inbillade hotet mot arbetares frihet som en reglering av finansmarknaderna skulle innebära.

"Avregleringarna av finansmarknaderna har lett till en högst anti-liberal finansiell rovdrift på den produktiva ekonomin. Som bildad liberal vet man att det som ursprungligen menades med en "fri ekonomi" var en ekonomi utan arbetsfria inkomster, dvs en ekonomi utan rentiers. Folk som bara lever av avkastning på land eller kapital. Men det visste väl "liberalen" scaber nestor att det var detta som Smith menade med en fri ekonomi? För det kan väl inte vara så att Liberaldemokraterna är historielösa och förvirrade och hittar på att en fri ekonomi är det samma som en oreglerad ekonomi? Vill man som liberal luta sig mot ett storartat idehistoriskt liberalt arv, då ska man inte hitta på helt nya och motsatta ideal för det liberala. Usch, jag verkligen skäms å dina vägnar. Jag har följt din blogg i 1,5 år med varierande utbyte, men denna post fick mig att fullständigt tappa tålamodet.

Finanssektor har utvecklats parasitärt, till en funktion som extraherar och avskiljer resurser från den produktiva ekonomin. I den processen skaffar sig de finansiella intressena allt mer makt över politiken, ekonomin och grundläggande samhällsfunktioner. Att i det läget bekymra sig över att vi skulle använda regler för att begränsa finanssektorn är så korkat, naivt och historielöst att står mållös. Problemet ligger i att vi INTE kommer att lyckas reglera finanssektorn innan den på allvar börjar reglera vår ekonomiska politik."
"
Detta är högst relevanta problem som Liberaldemokraternas företrädare avfärdar som "troll". Detta efter ett blogginlägg där Juholt jämförs med Stalin och finansmarknadsregleringar med Nordkorea. Detta, mina damer och herrar, är politiska argument á la Liberaldemokraterna.