lördag 7 januari 2012

Om orsaken till finanskrisen

Andreas Bergh försöker förstå finanskrisen bla här, här och här.
Han landar i slutsatsen att finanskrisen kunde uppstå för att politiken infiltrerats av finansindustrin och att den politiska och den ekonomiska makten gynnat varandras intressen på bekostnad av majoriteten. Nu är ju inte problematiken i att staten och kapitalet sitter i samma båt en ny insikt, men Andreas uttrycker en uppfattning som jag delar.
Hur hanterar vår insiktsfulla höger risken med att ge näringslivet en gräddfil in i den demokratiska makten? Man röstar för en regering som näringslivet kan köpa politik av, låter ett välfärdsindustriellt komplex av Carema-moderater ta över vården och lämnar över utrikespolitiken till en medelstor hund direkt från fossil-industrin.
Hur föreslår då den intellektuella högern att politiken ska förhålla sig till finansindustrins politiska makt? Jo, politikerna bör göra precis som finansindustrin vill och sänka skatten för de allra rikaste och sänka kapitalskatten. That will teach them!

Problem; finanskrisen är en konsekvens av att politiken har infiltrerats av en ekonomisk elit som gynnt sig själv på bekostnad av resten av samhället. Lösning från höger; vi väljer politiker som gynnar en ekonomisk elit (dvs inkl sig själva) på andras bekostnad!

Vi gratulerar Andreas till en träffsäker marxistisk analys av statens roll i kapitalism och önska lycka till med jobbet med lösningarna!