lördag 16 juli 2011

Om hur Lundby-Wedin liknar Kim Jong Il, eller varför Liberaldemokraterna är ett hot att ta på allvar

Demokrati är inte en garanti för ett frihetligt samhälle. Men fungerande demokratier är det enda effektiva skyddet vi har mot totalitär diktatur. Man skulle kunna säga att ett av de viktigaste syftena med demokrati är att skydda oss från totalitära diktaturer. En förutsättning för att demokrati ska fungera är att folk vet hur, var och när de kan och bör utöva sin fria vilja.
Men istället för att se motsatsförhållandet mellan Lundby-Wedins vilja till demokratisk folkbildning och Nordkoreas diktatur så såg scabernestor likheten. Propaganda som propaganda. (Att privata särintressen manipulerar folks preferenser för sin egen vinnings skull är naturligtvis oproblematiskt).

Scabernestor är en mycket stolt grundare av Liberaldemokraterna. Han anser att hans åsikter företräds av Liberaldemokraterna. Det är möjligt att han har fel, men han borde ju veta, så låt oss anta att han delar åsikter med Liberaldemokraterna. scabernestor frågar sig vilka likheter som finns mellan Juholt och Stalin. Skillnaden, att den ena är demokrat och den andra är diktator, blir oviktig med en uppfattningen om att alla beslut som inte fattas av individer oberoende av resten av samhället av ska bekämpas och begränsas. Ur Liberaldemokraternas/scabernestor onyanserade individperspektiv blir därför styrelseskicket bara grader i helvetet som av princip alltid attackeras. Det innebär att vi har ett parti under uppsegling som inte ser någon större skillnad mellan demokratisk och totalitär maktutövning.

Nu kommer det komma en storm av läpparnas bekännelse om hur Liberaldemokrater visst föredrar demokrati, det framgår ju av namnet! Men i den Liberaldemokratiska tappningen är demokrati bara önskvärd om den inte praktiseras. De enda demokratiska beslut som godtas är de som ökar individens inflytande på bekostnad av möjligheten till demokratisk makt. Inte ens demokratiskt maktutövande som torde vara helt harmlöst för individers frihet vill Liberaldemokraten scabernestor kännas vid. När Juholt vill ha finansregleringar som bland annat innebär ett återställande kapitaltäckningskrav för banker enligt Basel iii hånas han och jämförs med Stalin. Basel iii har förstås scabernestor ingen aning om vad det är och det tycker han är helt irrelevant. Det är principen att ställa några som helst krav på någonting som scabernestor (och partikollegan Torbjörn Jerlerup) ifrågasätter.
Men vad händer om man fullständigt kastrerar demokratin på det sätt som Liberaldemokraterna förespråkar? Blir individer friare då? Eller är det istället någon annan som kontrollerar våra pensioner, utbildningssystem, vårdinrättningar och transportmöjligheter? Liberaldemokraternas liberalism innebär att vi avsäger oss ett i alla fall teoretiskt inflytande över vår livssituation och finansiella system, till fördel för ett fåtal styrelserum där vi är helt utan insikt eller möjlighet att påverka. Liberaldemokraterna är helt enkelt inte intellektuellt kapabla att inse att de lämnar walk-over till ekonomiska intressenter som tackar, tar emot och ser till att styra utvecklingen i den riktning som maximerar avkastning. Det behöver ju naturligtvis inte alls vara en utveckling som gynnar några majoriteter, speciellt inte i ett samhälle där en allt mindre minoritet sitter på all större del av tillgångarna. (Tex, en politik som till varje pris syftar till att hålla börsen uppe gynnar inte nödvändigtvis samhällsekonomin.) Liberaldemokraterna själva fattar inte att de förespråkar en politik i realiteten motverkar sina egna syften - att ge individer inflytande över beslut som rör dem.
Å andra sidan kan man konstatera att det är tack vare vissa Liberaldemokraters klena förstånd gör sannolikheten liten att Liberaldemokraterna som parti får något reellt inflytande. Men problemet är att det är många fler än Liberaldemokrater som har missat poängen med demokratisk makt.

Naturligtvis är jag medveten om att det inte skapar ett bra debattklimat att uttrycka mig såhär. Men jag diskuterar inte med varken kreationister, homeopater eller andra sorters inbitna faktaförnekare, så varför skulle jag diskutera med ideologiska fanatiker som Liberaldemokrater? Jag beundrar de som orkar med ovanstående, men jag gör det inte. Med denna post ville jag istället varna alla andra frihetligt sinnade för hur Liberaldemokraternas kastrering av folkmakten bäddar för individens totala maktlöshet. Jag tror vi har stirrat oss blinda på SD och missat att det är Liberaldemokraternas ideologi som på allvar håller på att nedmontera vår demokrati.

2 kommentarer:

  1. Det är här du går lite skevt: "De enda demokratiska beslut som godtas är de som ökar individens inflytande på bekostnad av möjligheten till demokratisk makt. " eftersom du därmed verkar likställa demokratisk makt med statlig makt. Det är där du helt enkelt gör ditt felslut och resten av argumentationen blir meningslös eftersom du utgår från en felaktig premiss: ingen libertarian eller liberalist anser att individens frihet ska inskränka demokrati - men därmed är inte demokrati detsamma som en stat utan när fria individer väljer att bestämma saker utifrån ett demokratiskt styrelsesätt. Det du kallar "folkmakt" är inte helt olikt det som faktiskt olika totalitära regimer pratat om: remember Mao liksom.

    Du har en minst sagt märklig syn på demokrati när du inte diskuterar med människor som inte tycker som du enligt detta: "Men jag diskuterar inte med varken kreationister, homeopater eller andra sorters inbitna faktaförnekare, så varför skulle jag diskutera med ideologiska fanatiker som Liberaldemokrater? Jag beundrar de som orkar med ovanstående, men jag gör det inte." Om du inte diskuterar med den som du inte delar åsikt med - varför ska andra välja att lyssna på dig?

    SvaraRadera
  2. Nej, jag likställer inte demokratisk makt med statlig makt. Inte alls. Jag har ingen aning om var du fått den missuppfattningen ifrån. Det finns många instanser för att utöva demokratisk makt. Naturligtvis inskränks den demokratiska makten om den teoretiska och praktiska möjligheten till demokratiskt inflytande begränsas. Tex om beslut flyttas från demokratiska församlingar till företag. Det finns en motsättning mellan demokrati och individualism som man måste se och hantera. Fullständig individualism utesluter demokrati i dess verkliga bemärkelse.

    Jag diskuterar med de jag inte delar åsikter. Men jag diskuterar inte med alla jag inte delar åsikter med - det är fullständigt poänglöst för mig. Jag är inte politiker, jag är inte missionär och jag har inte som syfte att manipulera opinioner eller påverka folks åsikter. Och det är jag stolt över.

    SvaraRadera