måndag 8 februari 2010

Fröet till ett paradigmskifte?

En bra formulering av Lynda Gratton, professor "management practice" vid London Business School till Financial Times om hur ojämlikheten mellan kvinnor och men i arbetslivet ska hanteras.
“Men aren’t going to give up their power,” she says. “Change will have to come from the bottom, where young men say that they want to live in a more human way ... Part of the reason nothing changes is that women still do most of the child-rearing, and that breaks up their career. But if men decided to take part in child-rearing, it would be seen as a human activity as opposed to something that women do."

Lynda Gratton har läst The Spirit Level (Jämlikhetsanden på svenska) av Richard Wilkinson och Kate Pickett och menar på att samma tankar kan tillämpas problemen men stor lönespridning inom ett företag:
"Their argument is that societies which are very unequal have all sorts of problems, and I have a feeling that the same is true for companies,” she says. “I think one has to be very careful about what you pay people ... We’ve put far too much emphasis on remuneration and not enough emphasis on, for example, designing jobs that people find interesting, the creation of autonomy, all the things that we know make for interesting work ... There’s a huge emphasis on who gets paid what, and that, in a sense, is the fuel of the consumer society, and I think we’re beginning to realise how dangerous that can be.”

I en av de absolut mest välrenommerade institutioner, där västvärldens framtida företagsledare och investerare utbildas, där tar professorn i praktisk företagsledning dessa tankegångar på allvar. I Sverige, där den politiska och ekonomiska eliten inte är intresserad av någon sorts kunskap som inte bekräftar deras extrema nyliberala värderingar, där avfärdas boken. Ibland får man en känsla av att finanskrisen har fått omvärlden att ifrågasätta det sunda i den ekonomiska liberalismens konsekvenser. Men inte här i Sverige. Här drivs den politik som ledde till finanskrisen vidare och alla invändningar avfärdas. Det kommer att straffa sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar