fredag 5 februari 2010

DNs billiga sensationsjournalistik

När jag ändå funderar över DN så vill jag ta upp nattens artikel om ett hedersmord på en ung kvinna i kurdistan. Det som stör mig med DNs rapportering är att de gör sensationsjournalistik av enskilda, tragiska fall. Inte fall som de själva uppmärksammat av någon speciellt orsak, utan nyheter som via olika nyhetsbyråer dimper ner i knät på dem. Gratis är gott, och framför allt enkelt.
Det hela saknar analys, men artikeln avslutas pedagogoskt med en liten faktaruta där vi upplyses om var hedersmord är vanligast. Vi vet aldrig varför just detta fallet får uppmärksamhet, det förefaller totalt slumpartat. Men det som irriterar mig mest är att DN utnyttjar ett tragiskt människoöde för kvällstidningsjournalistik under den moraliska täckmanteln att man "uppmärksammar" viktiga frågor om kvinnors rättigheter. Hade detta varit syftet hade rapporteringen sett helt annorlunda ut. Man kan inte annat ärn att undra varför DN väljer att så oreflekterat välja att, av all världens hemskheter som män utför mot kvinnor, beskriva ett muslimskt hedersomord i kurdistan. Det är väldigt enkelt att rapportera om fenomen som faller precis in i svenska folkets föreställningar om mäns våld om kvinnor, men den aspekten diskuteras bättre i den utmärkta bloggen Organiskt Intellektuell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar