lördag 17 juni 2017

Email till Professor Niklas Långström 2014-09-29"Mitt namn är Åsa Hidmark och jag är aktiv på twitter under namnet @nymne.
I lördags skrev en student hos er, Amir Sariaslan, följande:
“Skulle förhålla mig ytterst kritisk till socialepidemiologi som inte beaktar genetisk confounding.”


Detta var som ett svar på en länk till ett föredrag av Michael Marmot. I föredraget i länken som Sariaslan svarar på https://www.youtube.com/watch?v=dt9lrnzNC14 diskuterar Michael Marmot länken mellan ”social determinants” och hälsa. För att genetik ska kunna vara confounding i detta sammanhang måste den alltså korrelera med både hälsa och med ”social determinants”. Men tanke på att Sariaslan är doktorand i epidemiologi är jag övertygad om att han vet detta. Att genetik är kopplat till hälsa är ju tämligen okontroversiellt, men vad Amis Sariaslan öppet implicerar här är alltså att genetik också skulle korrelera med ”social determinants” (i.e. determinants of SES).
Sariaslan kunde inte lägga fram några övertygande belägg för sådan korrelation utan hänvisade till framtida forskning.
Naturligtvis ska forskare debattera forskning och uttrycka åsikter på twitter och andra forum. Att jag reagerat på Sariaslans diskussion är delvis för att han informerar mycket tydligt i sin bio var han arbetar, vad han gör och han hänvisar till sin egen forskning och till sina handledare. Han uppfattas alltså som en auktoritet inom ert fält. Han tog inte bort påståendet eller ens mildrade det under följande diskussion. Därför valde jag att ta uttalandet på allvar.

När jag var doktorand på KI inom vaccinforskningen, som var ett känsligt ämne, hade vi som anställda mycket strikta förhållningsregler när det gällde kommunikation om just vacciners eventuella skadlighet, eftersom det vi sade kunde tas som officiella uttalanden från forskare. All kommunikation skulle hänvisas till handledare. Jag menar att Sariaslans uttalanden berör ett minst lika kontroversiellt område när det gäller kopplingen mellan social status och gener.  Därför föredrar jag att vända mig till er.

Delar ni Sariaslans uppfattning om vikten av genetisk confounding i sambandet mellan ”social determinants” och hälsa? Dvs, anser ni att det finns belägg för att genotyper korrelerar med ”social determinants”?
I så fall skulle jag gärna se en öppen vetenskaplig diskussion om grunderna för påståenden om en sådan korrelation. Den diskussionen bör vara konkret, bygga på nu publicerade data och ske mellan forskare, inte föras implicit mellan doktorander och utomparlamentarisk högern på twitter (Ola Berg i detta fallet).


Effekten av Sariaslans tweet blir också en svepande kritik till hela det Professor Marmots forskning, och även den forskning som följt i spåren av denna (eftersom få inkluderar genotypning i sin forskning. Hur skulle det ens gå till?). Innebär detta att flera på er institution ställer sig kritisk till socialepidemiolog som inte kombineras med genotypning?
När enstaka forskare ställer sig brett kritiska till hela forskningsfält finns en risk att den kritiken används med politiska motiv (som i fallet med tex klimatforskningen). Jag tror inte att detta var syftet men jag ser risken.

Jag har bemött argument tidigare från den yttre högern om att det skulle finnas en korrelation mellan gener och ”social determinants”. Genetiska skillnader mellan grupper med olika SES anses förklara skillnader i hälsa, där fattiga ses som genetiska ”untermensch”. Sociala orsaker till skillnader mellan olika SES kan därför avfärdas på ideologiska grunder. Jag blev förvånad och illa berörd när detta kom från någon inom er forskningsgrupp på KI och jag är helt övertygad om att det rör sig om ett missförstånd jag skulle vilja att ni hjälpte mig att reda ut.
Jag skulle vara väldigt tacksam om ni kunde klargöra vad detta handlar om.

Jag ber också om tillåtelse att publicera vår kommunikation på min blogg, naturligtvis utan att nämna Sariaslans namn.

Tack på förhand.


Mvh,
Åsa Hidmark"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar