onsdag 7 september 2011

Hur skeptiker fördummar och förstör diskussionen om vetenskap

Jag tror att skeptikerna gör större skada än nytta. De kväser legitima diskussioner och gör vetenskap till en fråga om auktoritetstro istället för resultatet av fri nyfikenhet och en metod för kunskapsinsamling.

Jag tänkte ta Vetenskap och Folkbildnings förvillarpris till Annika Dahlqvist, fettdoktorn, år 2009 som exempel på hur skeptiker-rörelsen är problematisk. Nu är jag utbildad forskare inom vaccinforskning, jag har inga speciella sympatier för Dahlkvist och jag rekommenderar folk å det starkaste att vaccinera sina ungar enligt barnvaccinprogrammet.

Det första exemplet är motivationen ” Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.” Problemet är att det inte fanns vetenskapliga stöd för vaccinationen mot svininfluensa heller – man var inte säker på hur lätt viruset spreds, hur farligt det var eller hur farligt vaccinet var. Det var en ren bedömningsfråga som man kunde diskutera (oavsett kosten), och på andra hall i världen gjorde man andra bedömningar. I efterhand visade det sig att både vaccinet och influensan ökade risken för narkolepsi. Jag vaccinerade mig och mina småbarn. Med det jag vet idag hade jag förmodligen avstått. Men det fick man alltså inte ens diskutera för skeptikerna när det begav sig.

Det andra exemplet är ” Hon påstår att ”etablissemangets” kostråd orsakar cancer och att mammografi därför inte skulle behövas.” Vi kan dela upp påståendet i två delar; för det första, bidrar kolhydratrik kost till cancer? Det finns epidemiologiska studier och rimliga fysiologiska skäl till grund för det påståendet. Nyss kom en publikation i prestigefyllda tidskriften Cancer Research som visar att humana cancerceller växer sämre i möss vars kost innehåller mindre kolhydrater men mer protein. Författarna påpekar att flera olika cancertyper, däribland bröstcancer, kan påverkas av sänkt blodsocker och att en diet som kontrollerar blodsockret och ”has the potential of being both a novel cancer prophylactic and treatment, warranting further investigation of its applicability in the clinic, especially in combination with existing therapies”. Ingen vet alltså vilken betydelse detta har i praktiken, varken skeptikerna eller Dahlkvist. Men Dahlkvist drog till med en rimlig hypotes och hur är det konstruktivt att skeptikerna hånar henne för det? De har ju, i vanlig ordning, inte heller någon aning.

Det andra påståendet, att mammografi inte behövs behöver nödvändigtvis inte vara fel när det gäller dödlighet i bröstcancer. Det kom nyss ut en studie där man konstaterade att europeiska länder som införde mammografi senare hade samma reduktion i dödlighet som i Sverige. Jag rekommenderar er att lyssna på Vetenskapsration från den 29 juli där man diskuterar den studien och varför andra studier visat andra resultat. Det vetenskapliga underlaget för mammografi diskuteras och ifrågasätts i andra delar av världen, så varför inte här? Och varför skulle skeptikerna, som i de allra flesta fallen inte är forskarutbildade, inte kan bedöma evidens och inte har tillgång till universitetens medicinska databaser vara de som ska avgöra hur folk ska få diskutera vetenskap?

Förvillarpriset 2009 är bara en illustration av hur skeptikerrörelsen tar ställning för paradigm och vedertagna uppfattningar i frågor som är långt ifrån avgjorda. De undertrycker legitima debatter och skrämmer folk från att delta utifrån siga egna förutsättningar. Mitt intryck av skeptikerrörelsen är att de har ett svalt intresse för forskning men ett osunt behov av att använda auktoriteter för att trycka till folk de ser ner på. Istället borde man möta folk där de är och ta nyfikenheten på alternativ medicin som en ingång till att diskutera forskning och vetenskapsfilosofi på ett konstruktivt sätt.

Jag föreslår att skeptikerrörelsen istället ger sig på den etablerade nationalekonomiska forskningen, där forskning från andra discipliner rutinmässigt avfärdas, tex att skillnader i socioekonomisk position har negativa effekter på folks hälsa. Dessutom är det vedertaget bland ekonomer att göra policy-rekommendationer utan evidens, baserat på modeller och ideologi. Där är ovetenskaplighet ett samhällsproblem. Fram till dess tycker jag att vi kan se skeptikerna och deras missriktade behov av att få veta bäst med överseende. Ta dem helt enkelt inte på allvar.

Referenser:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21673053
Cancer Res. 2011 Jul 1;71(13):4484-93.
A low carbohydrate, high protein diet slows tumor growth and prevents cancer initiation

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21798968
BMJ. 2011 Jul 28;343:d4411.
Breast cancer mortality in neighbouring European countries with different levels of screening but similar access to treatment: trend analysis of WHO mortality database.


Sen finns det en annan detalj;
Ett av skeptikernas favoritargument är att det inom den alternativa medicinen som fungerar redan är inkorporerat i den evidensbaserade medicinen. Det är felaktigt och bygger på ett cirkelresonemang; per definition fungerar bara det som det finns evidens för. Det finns evidens för inkorporeras per automatik i den evidensbaserade medicinen. Men det är naturligtvis rent nonsens. Det kostar otroliga pengar att skaffa evidens i kliniska prövningar och de pengarna investeras bara i potentiella behandlingar som kan kommersialiseras, dvs sådana man kan ta patent på. Det är väldigt svårt att ta patent på en behandling som har utförts av andra redan innan. Att attrahera privat venture capital eller stora läkemedelsbolag att betala för någonting de inte kan tjäna pengar på är ju orimligt. Därför studeras inte behandlingarna numera i en sådan utsträckning att man kan hävda att man plockat russinen ur kakan. Så länge ekonomin och inte folks hälsa styr den kliniska forskningen kommer många enkla, kostnadseffektiva behandlingar som aldrig ens testas vetenskapligt.

42 kommentarer:

 1. Möjligen kan det vara så att en del av dessa "skeptiker" du talar om i realiteten skulle kunna vara positivt inställda till vetenskap som en process av nyfikenhet etc., men att de anser att de flesta människor inte är kvalificerade (eller inte har tid) att följa med i forskningen och att det därför är bättre att de får auktoritativa råd så att de inte faller för äkta bluffmakare. Med andra ord kanske det är bättre att man får auktoritativa råd som leder någorlunda rätt än att man själv får välja mellan en uppsättning av olika råd som i värsta fall kan leda en helt fel. Nåväl; detta var iallafall en teori...

  SvaraRadera
 2. Hej Åsa,

  Jag tänker inte lägga mig i dina invändningar mot VoFs förvillarpris eftersom det är den huvudsakliga anledningen till att jag inte själv är medlem, men jag skulle vilja kommentera det sista stycket.

  Uppfattningen att diverse alternativmedicinska behandlingar skulle vara oupptäckta genombrott det bara inte forskats tillräckligt i ännu verkar vara ganska vanlig. Jag har ett par invändingar mot denna truism:
  1) Exakt vilken behandling talar vi om? Varje gång jag hört någon berätta hur dyrt det är att forska, etc. är det i generella termer. Det går förstås inte att bemöta. Hade det varit en specifik behandling det handlade om hade man kunnat ta en titt på vad som publicerats på området och de behandlingar jag av olika skäl blivit tvungen att kolla upp har alltid visat sig vara väl utrett nys. Finns det någon särskild behandling du tycker är förfördelad?
  2) Det investeras ganska mycket i försök att validera och/eller utveckla alternativmedicinska behandlingsformer. Enbart NCCAM bränner en dryg miljard på området om året. Hittills har de publicerat sammanlagt noll positiva fynd. Att påstå att det inte forskas tillräckligt mycket är helt enkelt inte sant.
  3) Det finns gott om kapital i alternativdelen av läkemedelsmarknaden. Pengar man har råd att spendera på omfattande marknadsföring idag skulle lika gärna kunna gå till forskning. Men näringslivet brukar vara duktigt på att inte kasta pengar på något man redan är säker på kommer ge noll och inget i retur. Varför forska om något som redan är utrett?

  //Per

  SvaraRadera
 3. En del av upprinnelsen till detta återfinns på Föreningen Vetenskap och Folkbildnings forum:

  Kolumnist i Metro: Skeptiker är rädda

  SvaraRadera
 4. Jag håller helt med Mikael, man måste ju tro på auktoriteter i en viss utsträckning. Det stämmer nog över lag. Det är egentligen inte det jag har problem, utan hurvida auktoriteterna man kan säga att bara det som kommer från auktoriteter stämmer. Vore det så skulle vi kunna lägga ner all forskning, det skulle aldrig bli paradigmskiften eller nua behandlingar. Jag menar på att en pluralims i hur vi uppfattar forskningsresultat är en av de sakerna som driver forskningen framåt.

  SvaraRadera
 5. Några saker, att försöka ta diskussion med hela ditt inlägg känns som ett allt för brett grepp, men några poänger tänkte jag säga något om.

  Skepticismens mål är att lyfta vetenskaplig metod och kritiskt tänkande. Precis det du säger dig stå för är också min agenda och jag skulle etikittera mig själv som skeptiker. Den vetenskapliga metoden är primär i rörelsen, inte "innehållet", i och med att vetenskapens "innehåll" är öppet för förändring givet nya bevis. Om någon försöker hävda dagens vetenskapliga konsensus som absolut sanning behöver denne en lektion i kunskapsteori.

  Angående vetenskap som auktoritet måste jag dock fråga: Hur skall man hänvisa till vetenskap utan att göra någon form av appell till auktoritet?

  Låt oss ta exemplet global uppvärmning. Jag, som lekman, accepterar den konsensus som finns bland klimatforskare, att global uppvärmning sker och att människor är en drivande kraft däri. Det enda jag har att hänvisa till i detta avseende är just denna konsensus, dvs den samlade auktoriteten hos en stor grupp klimatforskare. I slutänden sätter jag min tilltro till den forskning och bakomliggande metod som producerat dessa resultat. Därmed inte sagt att jag säger att det absolut måste vara sant, men för att alls kunna ta ställning utan att själv bli klimatforskare måste jag acceptera just en auktoritet.

  Ang. dina kommentarer kring förvillarpriset så kan jag hålla med om att det kan ge en väl svart-vit bild av världen. Samtidigt bör du kanske inse att den typen av "utmärkelser" är gimicks snarare än kärnan av skeptikerrörelsen. Kärnan i skeptikerrörelsen är att lyfta allmänheten förståelse av vetenskap och den vetenskapliga metoden. För alla goda skeptiker inkluderar detta också den kunskapteoretiska basen och öppen dialog. Jag skulle vilja hävda att skeptikerrörelsen är en mycket öppen rörelse. Ett exempel är att skeptiker till skillnad från de flesta forskare inom normalvetenskapen kan tänka sig att undersöka diverse paranormala fenomen och dylikt, som annars aldrig skulle testas.

  Avslutningsvis, dina invändningar kan mycket väl ha varit berättigade utifrån den skeptikerrörelse du har kommit kontakt med. Jag vet inte vem/vilka dessa personer är, men det kan absolut förekomma ett visst övermod i synnerhet bland nya entusiastiska skeptiker. Det blir gärna väl konfrontativt och det finns ett problem i hur skeptikerrörelsen kommuniceras utåt i och med att det är en gräsrotsrörelse med tillhörande ojämn fördelning av kunskap och förmåga att argumentera.

  Jag vill dock säga att det du säger ovan om potentiella fördelar och nackdelar med olika dieter samt frågan huruvida mammografi är effektivt i praktiken, dessa ämnesområden har jag fått förmedlade till mig från t ex skeptiska bloggar och podcasts där frågorna har diskuterats förutsättningslöst och öppet i relation till studiernas egna merier och tidigare forskning. Det är det som är rörelsens mittfåra såsom jag upplever den.

  SvaraRadera
 6. Per;
  PK;
  hade vi vetat vilka funktionella behandlingar som finns som ännu ite upptäkts, då hade vi ju kunnat satsa resurserna på dem. Problemet är att vi inte vet hur effektiva många substanser är i olika tillämpningar, därför att det inte finns pengar att testa det. Men jag ska ta ett exempel för att belysa hur forskningen är inriktad på kommersialiserbara produkter;
  I sovjet använde man länge Typ I Interferon i mkt (!) låga doser i nässprayer för att förhindra förkylning. Det finns en del ryska artiklar där det prövas på parienter, och en japansk artikel som visar på att det är effektivt. Amerikanska forskare plockade upp på iden, men enligt devisen mer ät bättre ökade de dosen till 10 000-100 000 gånger högre INterferon. De såg motsatt effekt och konstaterade att det hela var humbug (det är där vi är idag). Utifrån vad vi vet idag och interferon och dess negativa feed-back-lopar så är det ett rimligt resultat. Dvs, det som funkar i mycket låga doser får motsatt effekt i högdosterapi. Det finns inget incitament att testa den gamla lågdosterapin igen idag. Vem som helst kan framställa så låga doser IFN alpha jättebilligt, nässpray är ingen ny teknik som kan patenteras. Jag, som forskar på interferon bla ser både hur detta kan fungera utmärkt i teori och i praktik som influensa-profylax (var alltså både evidensbaserat och beprövad erfarenhet i Sovjet). Men jag inser att det inte skulle gå att få ihop venture capital eller anslag för att göra de kliniska prövningarna.
  Att det inte investeras i att undersöka alternativmedicinen bygger jag på uttalanden från dels Anders Tegnell på Socialstyrelsen som påpekar att de inte har resurser för sådant; de har inte ens resurser för att validera "beprövad erfarenhet" som redan används inom vården. Martin Invar, neurolog och professor i integrativ medicin är väl annars den som skulle kunna forska i Sverige. Han, neurolog som han är, är mest intresserad av hur placeboefekten påverkar immunsystemet. Vilket är jätteintressant men inte riktigt samma sak som att undersöka om alternativ behandling har någon effekt utöver placebo.
  Så, i Sverige, som är en hyfsat stor forskningsnation, ven är det som alltså bedriver den forkningen som inneburit att Socialstyrelsen kunnat plocka russinen ur kakan?

  Jag hade aldrig hört om NCCAM innan, men de uppvisar en hyfsad litteraturlista på sin hemsida. Så hur menar du med "noll" positiva fynd? En dryg miljard kan låta imponerande men det är en bråkdel av vad det kostar att utveckla ett nytt läkemedel från grunden.

  SvaraRadera
 7. Henrik, jag har skrivit om auktoritetstro (visserligen väldigt slavrigt). Min poäng är att bara för att man tror på auktoriteter behöver man inte utgå från att auktoriteter alltid sitter inne med hela sanningen. Isf skulle ju tex global uppvärmning vid en tidpunkt kunna ha varit både sant och falskt samtidigt i olika länder.
  Jag tycker att man ska vara extra försiktig och skeptisk i forskningsfrågor där olika auktoriteter från tex olika länder har olika åsikter grundade i samma information. Som fallet är med både mammografin och svininfluensa-vaccinet.

  Sedan är det så att vi HAR inga auktoriteter i Sverige som avgör hurvida forskning är sann eller falsk. Vill man veta det är det bästa sättet att läsa meta-studier, inte fråga socialstyrelsen.

  SvaraRadera
 8. Åsa,

  Exemplet med interferon var intressant, det hade jag inte hört förrut. Skulle själv kanske snarare räkna det som högst reguljär skolmedicin (om vi inte ska urholka alternativmedicin som begrepp helt). Men självklart finns det effektiva behandlingar som inte upptäckts än, eller som inte kommer få finansiering. Det var inte min poäng. Inte heller att just Socialstyrelsen inte kommer kunna validera allt själv med egen grundforskning. Onekligen satsas stora pengar på att försöka validera alternativmedicinska modaliteter, t.ex. på NCCAM. Att ett par miljarder hit eller dit är relativt lite mot vissa företags budget är iofs sant, men det är inte helt orimligt att kunna hitta *något* som fungerar med en sådan budget. Särskilt inte när det är regel snarare än undantag för de olika behandlingar vi pratar om att lova dramatiska resultat med enkla medel. Nu är jag inte helt insatt i vilken eller vilka metoder det var Cicci Wallin förespråkade för att lyckas reta upp folk och om det var interferoner tycker jag hon har blivit orättvist behandlad för vad jag får erkänna skulle vara ett ganska rimligt förslag, men det intryck jag har fått är att vi snarare diskuterat någon eller några av de behandlingar som redan undersökts och förkastats ett antal gånger om.

  Jag kan iofs sympatisera med förespråkare för olika metoder som drar sig för att lägga krut på validering, i ljus av att det gått så illa för de som faktiskt ansträngt sig. T.ex. akupunktur gick förvisso igenom men har bara fått det svårare ju fler kliniska studier som kommer ut, så i dagsläget skulle jag, om jag verkligen trodde på den som metod, akta mig för att göra livet svårt för mig genom mer forskning. Men det ser jag inte som en rimlig anledning att anamma behandlingar i strid mot vetenskapliga argument, även om det kanske är lockande.

  SvaraRadera
 9. Åsa - Absolut och att acceptera någon enskild grupps auktoritet som absolut är något som ingen god skeptiker skulle göra. Vi har exempel i alla fält av vetenskap som visar att minoritetsåsikter kan valideras och kullkasta tidigare konsensus. Det är inte normen, men det händer och det är på sitt sätt väldigt hälsosamt i och med att det uppmuntrar till kritisk granskning av även den mest etablerade vetenskapliga teorin.

  Nu vill jag inte vara stötande givet din motvilja :), men om du skulle etikettera dig som skeptiker skulle du inte stå ut nämnvärt i rörelsen givet de åsikter jag har sett dig uttrycka. Du kanske inte skulle stå mitt i mittfåran, men det är också något som uppmuntras. Inte ett värvningsförsök, men jag tror att det finns mer vi är överens om än inte.

  Vet inte om du har haft någon kontakt med dem tidigare, men ett tips om du vill få en tydlig inblick i skeptisk syn på medicin och medicinsk forskning är bloggen: http://www.sciencebasedmedicine.org/

  Det är dels en blogg som tar upp aktuella frågor inom olika medicinska fält, dels en del av en rörelse för lanseringen av begreppet vetenskapsbaseradmedicin som alternativ till evidensbaserad medicin. Åtskillnaden är i grunden en fråga om olika synsätt kring hur man skall utvärdera medicinsk forskning och science based medicine verkar för att man bör använda sig av bayesiansk statistik istället för klassiskt p-value.

  Iaf, jag vill säga att jag, som uttalad skeptiker har väldigt lite att invända mot din syn på dessa frågor. Jag hoppas att din bild av skeptikerrörelsen kan nyanseras lite av mer givande möten med skeptiker i framtiden.

  SvaraRadera
 10. men NCCAM har ju "hittat" saker. Kolla artiklarna. Du tror väl inte att bara för att någonting visas effektivt i kliniska studier så tas det upp som godkänd behandling av socialstyrelsen...?

  Detdär om interferoner har du inte hört om för att det gjorde jag en studentuppgift om för att par år sedan (tyckte det var en logisk ide, letade i litteraturen, använde exemplet för att illustrera effekterna av interferon). Men anta att jag kom och berättade för dig att du kan förebygga influensa med IFN. Då skulle du ha sagt det stämmer inte för det har du inget stöd för och att "vore det så hade det sålts över disk redan". Min poäng är att det inte gör det eftersom kostnaden för studien är högre än vinsterna på en kompetitiv marknad där man inte har monopolfördelen. Det kan funka, det kanske inte funkar. Ingen kommer testa. (eller...jag ska nog testa det, för jag har en tom flaska nässpray och humant IFNalpha i frysen. Det skadar ingen. Men är det ok med er skeptiker, om jag testa någonting som vi inte vet om det funkar ;-))

  SvaraRadera
 11. Åh, tack för att du sätter ord på det jag själv känt om skeptikerrörelsen, och som gjort att jag hållt mig på armslängds avstånd från den.

  Du lyckas bra med att hålla två tankar i huvudet samtidigt - att de kan ha rätt i sak i sin kritik men att deras metod ofta har motsatt grund än den de förespråkar. Just detta att hålla två tankar i huvudet samtidigt är ju det som är svårt med att stå på vetenskaplig grund - rent retoriskt är det ju helt värdelöst.

  Men din text får mig att tänka på en relaterad sak, nämligen denna att vetenskap ofta kläms in och görs till beslutsteori. Få vetenskapliga resultat lämpar sig till att använda som direkt bas för beslut, eftersom ett beslut i praktiken måste ta hänsyn till en rad omständigheter som vetenskapen ju gör en poäng av att bortse från.

  Så till exempel visar det sig att det är nyttigt med en iskall dusch regelbundet. Ain't gonna happen säger nog de flesta om det. Men det är så folk förväntar sig att vetenskap fungerar: resultat ska ge rekommendation. Och eftersom de flesta rekommendationer som bygger direkt på ett resultat blir rent nonsens, så skrattar folk lite lätt åt vetenskapliga resultat och de kan således användas som kvällsunderhållning i Aftonbladet.

  På samma sätt är det ju inte så konstigt det här med vaccinet - det vi vet om vaccinet är en sak, och riskbedömningen som ska leda till beslut om vi ska ge det till våra barn eller inte är en annan sak som har en mängd komplexa dimensioner. Därför var det rätt för mig att ge mina barn vaccin, givet läget som helhet, även om vetenskapen idag kanske pekar en aning i motsatt riktning.

  Eller vad vi ska äta för mat. LCHF är ju ett beslut om en livsstil, inte en vetenskaplig teori. Att behandla den som vetenskap blir fel, oavsett om det är Dahlquist som gör det eller skeptikerna som försöker kritisera LCHF som om den vore vetenskaplig. Visst finns det enskilda påståenden som går att styrka med vetenskap, men helheten är inte vetenskap utan en samlad bedömning.

  Nej, priset för årets förvillare borde gå till alla som envisas med att tro att renodlad vetenskap räcker för att fatta komplexa beslut. Och där är vi kanske alla lite skyldiga.

  SvaraRadera
 12. Kul att du kommit till ungefär samma slutsatser som undertecknad om Annika D. På grund av diskussionen kring hennes pris tar jag avstånd från VoF. En hel del om mina synpunkter finns på min blogg och på VoF forumet. Hon har helt enkelt haft mer rätt än fel och förvillarpriset till henne var felaktigt!

  Eva

  SvaraRadera
 13. Oerhört intressant och initierad kritik av skeptikerrörelsen. Tack för den!

  SvaraRadera
 14. Men hallå! "Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.” Saken är ju precis som du skriver att man helt enkelt inte visste hur smittsam eller dödlig influensan var eller kunde bli. Vad man däremot med viss signifikans visste var att vaccinet bet någorlunda på den. Om nu svininfluensan verkligen HADE varit vad man fruktade men inte hoppades hade hennes råd kunnat skörda otroligt många liv. Fast ur ett evulutionärt pespektiv så ... :-)

  Jag kan faktiskt inte så någon principiell skillnad mellan Annika Dahlqvist och religiösa sekter som avråder från all typ av modern medicin och istället hävdar att intensiv bön och fasta är det enda som kan greja biffen. Det kan visseligen rent slumpmässigt vara så att tex fastan faktiskt kan bota vissa tillstånd men de har ju inte mer rätt för det.

  Och med facit i hand kan jag säga att jag borde ha fyllt i en lottorad med rätt sifferkombination förra veckan och blivit miljonär. Men utan facit vet jag chansen till vinst och låter bli att slösa bort pengar på spel. ;-)

  Däremot håller jag helt med dig vad gäller nationalekonomin. Men även psykologin borde ges en mycket större släng av sleven.

  SvaraRadera
 15. Mikael, det var en väldigt genomtänkt kommentar!

  Fredrik, betyder det att du inte heller ser någon principiell skillnad mellan de policyorgan som finns i andra länder, som valde att inte vaccinera, och religiösa sekter?

  Som vaccinolog kan jag berätta att den rent vetenskapliga avvägningen mellan ett vaccin, dess effektivitet och dess biverkningar beror på hur allvarlig sjukdomen man vaccinerar emot är, hur allvarliga biverkningar av vaccinet är och hur effektivt vaccinet är. För allvarliga, dödliga sjukdomar kan man riskera att vaccinera högriskgrupper med ineffektiva vaccin med många biverkningar. Men med sjukdomar som inte är speciellt farliga så tolererar man inte kassa vaccin. Vi visste lite om båda vaccinet och om influensan. All vaccination är en avvägning, och här gordes den i blindo. Jag är inte efterklok, jag talar utifrån den situationen som rådde just då.
  Men som du resonerar innebär det ju att man ska vaccinera hej vilt med oprövade vaccin mot alla patogener som verkar kunna dyka upp, även utan vetenskapligt stöd för dess farlighet. Det kan man kanske tycka, men det är absolut helt tvärt emot hur skeptikerna resonerar i alla andra frågor, där behandling utan vetenskapligt belägg för dess medicinska funktion totalt förkastas. Man kan anta vilken hållning man vill i dehär frågorna, man jag tycker att man a) ska vara konsekvent i sin inställning b) ha en öppen diskussion om vilka olika förhållningssätt som finns.

  SvaraRadera
 16. Så det du skriver om att man inte ska lita på auktoriteter, som i fallet med Dahlqvists förvillarpris, det backar du upp med att du är forskare inom ämnet?

  SvaraRadera
 17. För det första har jag inte sagt att man inte ska lita på auktoriteter (var får du det ifrån). För det andra måsta man ju kunna ifrågasätta akutoriteters beslut oavsett om man litar på dem eller inte. Speciellt om auktoriteter, med samma data som grund, kommer till olika slutsatser i olika länder. Eller, det tycker kanske inte du? Locket på och dumförklara alla som försöker diskutera motstridig information?

  Menar du att du tror att jag inte tycker att man ska lita på forskares slutsatser eftersom forskare skulle vara auktoriteter?
  I det allra flesta fallen tycker jag att man kan ta forskare på orden, men speciellt om det finns det motstridig information, måst man ju kunna diskutera den.
  Eller tycker du inte att jag har auktoriteten ska krävs för att föreslå att vi ska ifrågasätta auktoriteter? Jag tror just att du slog kunt på digsjälv :)

  SvaraRadera
 18. Hej Åsa,
  Jag tror att vi måste skilja på frågan om det var rätt att vaccinera, från hur det argumenteras om den frågan. Oavsett vilken ståndpunkt man har om vaccinationen, så kan ju argumentationen för denna ståndpunkt vara mer eller mindre vetenskaplig.

  Problemet med vad Dr Dahlqvist sa om influensavaccinationen, var inte att hon var emot den, det fanns det ju som du säger många fler som var, utan att de för den skull fick någon utmärkelse. Problemet var att hon som läkare har ett visst ansvar, men att hon inte tog det utan istället varnade för kvicksilvret i vaccinet, framförde konspirationsteorier om att viruset skulle ha varit tillverkat av vaccinationstillverkarna, och menade att risken för vaccinationsskador var så stor att det av den orsaken vore bra om inte alla vaccinerade sig så att det fanns några kvar att ta hand om alla vaccinationsskadade. Hon hävdade också att den kost hon förespråkar skulle ge ett skydd mot att insjukna i influensa.

  Huruvida hon hade rätt eller inte i att vaccinationen inte borde ha genomförts är en intressant frågeställning, men oavsett svaret på den så ändrar det inte det faktum att hennes argumentation kring svininfluensan var ovetenskaplig.

  Du har självklart rätt i att frågan om huruvida det skulle vaccineras var mycket komplex, och långtifrån alla faktorer hade direkt med vetenskap att göra. Det vi som bryr oss om vetenskaplighet kan och bör göra, är väl att försöka se till att de argument som framförs i såna frågor är förenliga med vetenskap.

  SvaraRadera
 19. Ang. Micke D: Den inbitne VoFaren Micke D dyker alltid upp i dessa diskussioner om förvillarpriset 2009 - han har bl.a. under samma namn ockuperat Annika D:s bloggar för att propagera för VoFs linje (jag var moderator i hennes OT-blogg). Problemet med honom är bara att han upprepar påståenden som han sedan länge faktiskt vet är felaktiga, d.v.s. beter sig direkt falskt.

  Allt han påstår om förvillarpriset 2009 är redan besvarat och debunkat; och det är symtomatiskt att Micke D blundar helt för de granskningar av förvillarmotiveringen som gjorts och beter sig som om de inte existerade. Här är två exempel på granskningar, med allt man behöver i form av länkar och referenser:

  Artikel 1

  Artikel 2

  Så ta och skärp dig någon gång, Micke. Sedan två år tillbaka har du inte lyckats tillägga något av substans i debatten, utan bara producerat mekaniska floskler och lögnaktigheter, och antagligen bara (uppmuntrad av dina personliga vänner i VoF) försöker dig på en uttröttningsstrategi. Någon seriör diskussion är du verkligen inte intresserad av.

  SvaraRadera
 20. Hej Rikard! Du har fel på flera punkter: en är att jag så vitt jag vet inte är personligt bekant med någon i VoF, och en annan är att jag är intresserad av seriösa diskussioner. Det är bara det att jag inte tror det är möjligt att ha såna med dig. Utbyte av invektiv intresserar mig inte.

  SvaraRadera
 21. Micke D: Det är inte lönt att du försöker fortsätta ljuga. Jag råkar veta mycket väl vem du är, till namn och person - vi har utbytt mail personligen, som du kanske minns. Som maniskt engagerad i Annika D-frågan är du en renodlad diskussionssabotör, och inget annat.

  SvaraRadera
 22. Eh? Vad menar du att jag skulle ljuga om? Som vanligt kommer du med grundlösa beskyllningar, vilket är en av anledningarna till att jag anser att det är meningslöst att tala med dig. Dina inlägg här visar med all önskvärd tydlighet på problemet: vetenskap handlar i första hand om kvalitén på de argument som framförs, och inte vem som framför dem. Ändå fokuserar du på personer; detta visas t ex av artikel 2 som du länkar till ovan.

  Till Åsa: Jag har ingen önskan att sabotera ditt kommentarsfält. Ta gärna bort inlägg om du anser de är olämpliga. Jag kommer inte mer att svara på Berghorns påhopp, men fortsätter gärna att tala med andra om det finns intresse.

  SvaraRadera
 23. Micke D: "Eh? Vad menar du att jag skulle ljuga om?"

  Det har jag naturligtvis förklarat i klartext här ovan; så ditt försök att medvetet missförstå också den saken fungerar inte heller.

  "Som vanligt kommer du med grundlösa beskyllningar, vilket är en av anledningarna till att jag anser att det är meningslöst att tala med dig."

  Som sagt, du har bitit dig fast i diskussionen alldeles för länge och bidrar inte med något annat än mekaniskt upprepade floskler och påståenden som blivit motbevisade många gånger om. Ditt beteende är ett rent hyckleri, där du opportunistiskt går din älsklingsförening VoFs ärenden, och tålamodet är slut.

  SvaraRadera
 24. Micke D
  Apropå ditt första inlägg.

  Kopplingen mellan kosten är onekligen svag. Eller det trodde jag i alla fall tills jag började gå igenom litteraturen. Det visade sig nämligen att överviktiga var en riskgrupp för influenza pandemin 2009. Det kan man sen en sammanfattning av här.
  "Risk factors for severe outcomes following 2009 influenza A (H1N1) infection: a global pooled analysis."
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21750667
  Och felaktig kost, det är vi överens om, orsakar fetma. (hurvida etablissemanges rekommenderade kost är felaktig eller ej, det har inte med saken att göra)
  Visst, detta kom som en överraskning för många, övervikt brukar inte vara en riskfaktor för morbiditet i influensa, och det kunde varken VoF eller Dahlqvist inte veta. Det visar bara ännu tydligare på det oventenskapliga i att peka finger på rimliga hypoteser utan att själv göra försök för att förkasta dem. (rimliga för att det finns en del data i andra sammanhang som gör kopplingen mellan immunförsvar mot infektioner och för högt blodsocker)

  En annan poäng är att VoF själva påpekar att:
  "Annika Dahlqvists kampanj för LCHF-kost (lite kolhydrat hög fetthalt) påverkade inte alls vårt beslut att utse henne till Årets förvillare. Exakt vilken kost olika grupper av människor mår bäst av är ju en komplicerad och ännu knappast avgjord fråga." Det är ju fint av VoF att inse det. Mindre fint är det ju att ändå försöka hänvisa till att det är hennes kopplingar till kosten (när det gäller influensan och bröstcancer) som skulle motiverat priset. Ni har bestämt er i den frågan redan; sluta dra in kosten i resonemanget. Man kan inte både ha kakan är äta den. Man kan inte både undvika att behöva visa på hur påståendena om kosten skulle vara fel och samtidigt antyda att det är kopplingen till kosten som gör resonemanget ovetenskapligt.

  Visst kan en argumentation vara mer eller mindre vetenskaplig, och det är exakt här som Skeptikerna har problem. Det är nämligen INTE vetenskapligt, snarare raka motsatsen, att avfärda hypoteser som förklarar observationer och som bygger på kända mekanismer. Hela min kritik mot skeptikerrörelse gäller alltså allvarliga brister i den vetenskapliga argumentationen, så jag ser det som ett ljus i tunneln att i alla fall några skeptiker vill ha en vetenskaplig argumentation!

  Så, när jag pulvriserat alla huvudargumenten i den ursprungliga motiveringen så hänvisar du alltså till ett tillägg som gjordes 2010? Tycker du själv att man i efterhand ska kunna fräscha upp motiveringen till ett pris i ovetenskaplighet, när de ursprungliga motiven senare fallerar? Det faktum att motiven inte håller (alltså inte bara ett utan alla) innebär i sig att de var dåligt uppbyggda, vilket i sig tyder på en slarvig, vetenskaplig argumentation.

  Apropå kvicksilverföreningen Thiomersal så är det helt absurt att du tar upp Dahlqvists kritik emot den som bevis för hennes ovetenskaplighet. I Tyskland avstår man numera enligt försiktighetsprincipen att vaccinera småbarn med Thiomersal; enligt tyska wikipedia: ”Diese Quecksilberverbindung wird bei Vakzinen für Kleinkinder seit einigen Jahren nicht mehr verwendet. Nach Angaben der europäischen Arzneimittelagentur sind bis zu fünf Prozent der Bevölkerung gegen die Verbindung allergisch.”
  Thiomersal i vacciner har förmodligen små eller inga systemiska effekter, men att förespråka användandet ett ämne som är kopplat till autoimmune reaktioner (tex http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20417223) med argumentet att det i efterhand visat sig vara ofarligt in vivo, det visar också på en allvarlig brist i det vetenskapliga tänkandet. Eller förespråkar VoF ett system där vi använder kända giftiga substanser och sedan i efterhand testar om vi kan mäta några negativa utfall av användandet?

  SvaraRadera
 25. Hej Åsa!
  Tack för att du svarar!

  Som jag förstår huvudpoängen i ditt svar, men det kan förstås vara en missuppfattning från min sida, så tycks du mena att det är i sin ordning att hävda något som det inte finns evidens för, under förutsättning att det finns en rimlig hypotes bakom?

  För det du säger om fetma och influensa var ju inte känt 2009, och hursomhelst så handlade Dr Dahlqvists uttalanden inte specifikt om överviktiga personer eller personer med högt blodsocker. Än så länge finns det väl inga belägg för att normalviktiga friska personer skulle få bättre immunförsvar av LCHF?

  Du säger också att VoF skulle behöva visa att uttalandena var felaktiga. Det VoF sa, var dock att de var utan vetenskaplig grund. Om VoF hade påstått att de var felaktiga så hade du förstås haft rätt i att detta behövde visas, men så var det inte. I frågor där evidensläget är oklart eller evidens saknas, så är det fel att hävda något med säkerhet, oavsett vad detta något är. Den riktiga vetenskapliga attityden måste då vara att säga att vi inte vet, och inte att påstå att det förhåller sig på ena eller andra sättet.

  Om LCHF-kostens förtjänster i fråga om viktnedgång eller diabetes har som sagt VoF ingen åsikt. Det VoF däremot har åsikter om är att generella påståenden om kostens, må det vara vilken kost som helst, inverkan på immunförsvar eller cancerincidens bör beläggas innan de förs ut till allmänheten, i synnerhet om detta görs under sken att det handlar om vetenskapliga rön.

  Vilket tillägg från 2010 är det du syftar på?

  Vad gäller tiomersal så tror jag att du missuppfattar vad VoF säger. VoF förespråkar inte användning av tiomersal (var fick du det ifrån?) utan påpekar att det inte finns belägg för att tiomersal, i de ytterst små doser det rör sig om, skulle vara giftigt. Giftighet är ju som bekant en dosfråga. Den som säger att tiomersal i de doser som var aktuella för sviininfluensavaccinet är giftigt, har ingen grund för det. Just denna fråga har ju studerats mycket noggrant efter de falska larm om vacciner och autism som kom i slutet av 90-talet. Att tiomersal i större doser är giftigt är sant, men inte relevant.

  Till slut ser jag inte att du kommenterat Dr Dahlqvists tankar om den stora mängd vaccinationsskador som eventuellt skulle följa på vaccinationen. Du menar väl inte, hoppas jag, att dessa tankar var vetenskapliga och inte kan avfärdas?

  SvaraRadera
 26. Micke D
  http://www.vof.se/visa-forvillare2009
  Här kan man tydligt se vad som är motiveringen och hur man försöker bättra på den i efterhand när man får kalla fötter av kritiken. Jag är inte intresserad av hur skeptikerna försökte lappa och laga på situationen senare. Jag är intresserad av motiveringen (som inte hnnehåller någonting om "vaccinskador") till varför hon fick priset och hur det speglar varför skeptikerrörelsen varken är legitim eller trovärdig.

  Nej, en rimlig hypotes som förklarar data räcker inte för att man ska kunna hävda någonting. Hur kan du möjligen tro att någon som arbetar som forskare anser att en rimlig hypotes räcker?! Räcker för vad? En rimlig hypotes som är konsekvent med historiska data, som kan testas och/eller fungerar för att förutse framtida/(nya historiska) data, det är förutsättningen för en vetenskaplig hypotes.
  Min poäng är att man kan inte förkasta rimliga hypoteser (dvs bygger på kända mekanismer) som är konsekventa med historiska data bara för att Skeptikerna inte anser att de testats nog med gånger! Så fungerar inte forskning, men det är vad ni sysslar med. Det är ju inte så att man har en hypotes, testar den en gång och sedan tror att den är bevisad, för det vet du ju, eller hur…? Alla hypoteser som de flesta anses ”bevisade” testas och förkastas i ett ständigt flöde av att vi raffinerar vår kunskap. Vem är det som bestämmer när en hypotes är ett ”vetenskapligt rön” som du kallar det? Det finns många svar på den frågan, men ”skeptikerna” är inte ett av dem.
  Det finns vissa belägg för hennes hypoteser, men om NI hävdar att hon har fel och "förvillar" allmänheten, då ligger faktiskt bevisbördan på Skeptikerna. Skeptikerna är väldigt snabba med att kräva bevis från andra, men misslyckas själva om och om igen med att leverera själva. Var och av vilka har de hypoteserna Dahqvists delar med olika icke försumbara delar av forskarsamhället förkastats? Med det underlag vi hade då och med det underlag vi har idag, kan ni hävda att ni hade nog med kunskap för att signallera till allmänheten att hon hade fel?
  Nej. Det fanns inte. Priset borde omedelbart dras tillbaka. Man skulle be henne om ursäkt, förklara att detta inte på något sätt ska ses som ett bevis för att hennes påståenden är ”sanna”, utan att hypoteserna håller på att undersökas och kan inte förkastas och det är INTE skeptikernas uppgift att göra så, utan det görs i vetenskapliga undersökningar.

  Vi vet inte om det var övervikten i sig eller annan faktor som också var associerad med övervikt som var en riskfaktor för 2009 års pandemi. Det finns studier som visat att folk med diabetes som inte kontrollerar sitt blodsocker är mer känsliga för infektion, konsekvent med en del andra data om att blodsocker påverkar immunförsvaret. Jag ser inte heller varför detta är relevant, eftersom Dalqvist uttryckligen INTE fick priset för sina kostrekommendationer. (Dessutom griper du efter halmstrån; var har hon hävdat att det specifikt skulle gälla normalviktiga?)

  SvaraRadera
 27. Micke D
  Thimerosal är en allergen som många barn reagerar på, det var DET som var min invändning. Allergener kan ha autoimmuna effekter i långt lägre doser än Hg+ som toxin. Att använda ett allergen i en vaccinadjuvans är inte kanske inte så lämpligt.
  Men du kan alltså intyga att det inte finns några som helst möjliga toxiska effekter av Thimerosal? Jag vill bara påpeka att ett ämne som har dehär effekterna i djurförsök aldrig, aldrig skulle få användas i patienter och speciellt inte i barn i samma doser. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21549155 Jag vet inte vad du baserar din information på, men därifrån jag kommer slänger man sig INTE med sådana påståenden utan att kunna referera till forskningen. Så det tycker jag att du kan göra; vad exakt har de mätt för utfall när du hävdar att ”det inte finns belägg för att tiomersal, i de ytterst små doser det rör sig om, skulle vara giftigt.” Saknas det belägg därför att det saknas studier? Saknas det belägg i vilka parametrar under vilka förhållanden? För jag hittar detta och det gör mig mycket bekymrad http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21350943
  Enligt mig är juryn fortfarande ute när det gäller Thiomersal och dess eventuella vaccinskador. Med tanke på beslutet i Tyskland tycker jag att det är helt och hållet anmärkningsvärt att Skeptikerna fortsätter att smutskasta någon för att den personen ifrågasatt användningen av Thimerosal. Vem vet mest i frågan? Tyska hälsomyndigheter eller skeptikerna? Hg+ är inte en del av motivationen till förvillarpriset, men skeptikernas attityd i frågan visar igen en anmärkningsvärd brist på ödmjukhet för motsägelsefulla och ofullständiga vetenskapliga observationer.

  Varje gång som jag gräver i Skeptikers tvärsäkra påståenden hittar jag att just de påståendena verkar ifrågasättas inom forskningen. Personligen tycker jag att ni borde skämmas

  SvaraRadera
 28. Hej igen Åsa.
  Motiveringen säger att Dr Dahlqvist varnat för vaccinationen. Däremot nämns inte vilka argument som användes som stöd för denna varning, antagligen på grund av platsbrist. En del argument var fullt rimliga, medan andra inte var det, t ex de som handlade om frekventa vaccinationsskador, eller konspirationsteorier om att vaccinationstillverkarna skapat viruset i laboratorier. Jag är övertygad om att dessa senare argument bidragit till utnämningen, även om de inte nämns explicit i motiveringen.

  Du undrar också vad jag menar när jag frågar om en rimlig hypotes räcker. Det jag undrar är förstås om en rimlig hypotes räcker som underlag för att säga t ex att "etablissemangets kostråd orsakar cancer", eller "LCHF skyddar mot influensa", eller något i den stilen, i sammanhang där dessa uttalanden når väldigt många människor som förmodligen litar på vad läkare säger.

  Jag vet inte varifrån du fått idén att VoF sagt att Dr Dahlqvist hade fel. Det VoF säger är att det hon sa var "utan vetenskapligt stöd". Om något verkligen är fel, så kan man visserligen använda det uttrycket, men i det här fallet handlade det med all sannolikhet om att det inte fanns (tillräckliga) belägg för det som sades. Därför menar VoF att det är förvillande, eftersom de många åhörarna rimligtvis litar på att det som sägs är riktigt då det är en läkare som säger det.

  Med risk för att vara övertydlig så vill jag upprepa att VoF nog inte menar att Dr Dahlqvist, eller någon annan, ska förkasta sina hypoteser om att LCHF skulle minska cancerincidens eller ge någon sorts skydd mot influensa. Däremot menar VoF att såna hypoteser inte ska torgföras som om de vore sanningar förrän det finns goda vetenskapliga belägg för dem.

  Till slut: nej, jag griper inte efter halmstrån. De uttalanden vi diskuterar sades inte gälla överviktiga eller diabetiker, utan var generella.

  SvaraRadera
 29. Återkommer om tiomersal, det kräver en längre utläggning och jag behöver sova.

  SvaraRadera
 30. Att göra de påståenden Dahlquist gjort i motiveringen till förvillarpriset är per se inte fel och uttalandena är man hänvisar till är INTE förvillande utan reflekterar en internationell debatt inom forskningssamhället. Hennes uttalanden är ungefär lika förvillande som de som gjorts i ämnet av det offentliga Sverige om man ser till forskningsunderlaget. Vill skeptikerna hävda att de är fel får de lägga fram studier som visa att hon har fel, men jag har inte sett någon kapabel att producera något underlag.
  Det blir fullständigt uppenbart att ni inte är kapala eller villiga till det. Man kan välja att inte tro på någonting pga att det finns få studer. Men man KAN inte gå ut och hävda att någonting är FEL om det inte visats vara det. Jag känner att jag upprepar mig här.

  Jag vet precis vad du kommer att lägga fram för studier i frågan om Thimerosal; epidemiologiska studier som visar att det saknas samband med just autism. Det tror jag mycket väl på, jag har aldrig hävdat annat och jag är inte intresserad. Jag efterfrågar toxikologiska data.
  Ge mig bara referenserna och bespar mig din längre utläggning. Jag är fullt kapabel att själv avgöra vad referenserna innebär för bevisläget.

  SvaraRadera
 31. Jag ser att Micke D fortsätter att bita sig fast och förvilla i debatten, trots att han bara upprepat saker som redan är debunkade. Uppmuntra honom inte, Åsa, utan hänvisa till de granskningar som gjorts av förvillarmotiveringen, och avfärda honom som det troll han tveklöst är. Han ockuperar bara din blogg och tar upp din tid för att propagera för sin kära förening VoF.

  SvaraRadera
 32. Hej igen!

  Du upprepar igen att VoF sagt att något är FEL. Jag menar att det inte är så, och har förklarat varför. Kan du förklara var du menar att VoF säger att något är FEL?

  Vad gäller tiomersal är det nog ingen som vill hävda att det är helt uteslutet att det kan finnas risker. Men den eventuella risken har ju studerats noggrant, exempelvis här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11331700
  Citat: "Our review revealed no evidence of harm caused by doses of thimerosal in vaccines, except for local hypersensitivity reactions."

  Läkemedelsverket har också utvärderat detta med tiomersal och kommit till samma slutsats.

  Ingen skulle väl komma på tanken att injicera tiomersal, ens i de små doser det rör sig om, om det inte fanns anledning. Men sjukdomen som vaccinet ger immunitet mot, är mycket värre. Man måste väga riskerna mot varandra. Det är ju också av den anledningen som vi använder vacciner som innehåller allergener: äggproteiner förekommer i ett flertal barnvacciner. Dessa medför större risker än tiomersal, för de som är känsliga.

  Argument som baserar sig på tiomersals påstådda farlighet är också problematiska eftersom de eldar på den rädsla för vacciner som finns i samhället, en rädsla som bevisligen har lett till flera dödsfall och bestående skador. Av den anledningen anser jag att det är mycket tveksamt att säga något om vacciners farlighet utan att ha ordentligt på fötterna.

  SvaraRadera
 33. Det ska f.ö. också tilläggas att Micke D bara är en datortekniker helt utan medicinsk utbildning (jag vet alltså vem han är); han kan alltså inte göra anspråk på den kompetens att bedöma forskningsläget, som han försöker ge sken av att ha här.

  SvaraRadera
 34. Micke D; kanske föreslå tyskarna till förvillarpriset;-?

  Åsa; Tack för din uppvisade klokskap!

  SvaraRadera
 35. Epigenitik börjar bli ett intressant område. kan det vara så att våra tankar styr vad vi upplever? Om det är så kan man fråga sig hur mycket vetenskapen tar hänsyn till betraktaren i alla analyser. Jag har på senare tid blivit intresserad av en fysiker som heter Nassim Harramein. Han menar på att människan är gränsen för upplevelsen av den materiella världen. Ju mera vårt medvetande expanderar desto större blir vår värld. Bara promille av all energi i universum har vi "kollapsat" till materia. När man träffar autistisk människor undrar man om han inte har rätt? Dessa människor verkar kommunicera med en värld jag inte kan se? I detta perspektiv blir förvillarpris och liknande utnämningar bara en spegling av personernas begränsade medvetande. Rädda människor vill gärna ha kontroll. Ett sätt är att sätta sig på höga hästar och påstå att man är mera "vetenskaplig" än andra. I min värld blir dessa personer stoppklackar i utvecklingen av vårt kollektiva medvetande. Hälsningar Lars L

  SvaraRadera
 36. Åsa, hur ställer du dig till HPV-vaccinet? Känns inte 100 direkt och inte lätt med vad som är fakta eller propagande t ex.

  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe0804638

  SvaraRadera
 37. Bra rutet, Åsa. Härligt med en ny blogg som trycker till VoF-are. Sådant gillas. =)

  Kärnfrisk

  SvaraRadera
 38. Uppdatering ang. HPV:
  ” No matter what you’ve heard, the correct number of HPV vaccinations needed by any girl — or boy, for that matter — is ZERO. ”
  http://douglassreport.com/2011/10/03/shot-dark/

  Han som skriver detta tjänar förståss pengar på sina produkter, som jag inte vet effektivitet på, men det är nog bara en bråkdel av vad de stora medicinbolagen tjänar på sina och som kanske inte alla deras produkter är så effektiva som påstås.
  Jag betvivlar inte att vissa vacciner är bra t ex MPR, men som vi kan läsa om dagens Nobelpris i medicin så kan dessa upptäckter användas till att förbättra vacciner.
  HPV verkar ju vara ett sådant som vi betalar stora pengar för och till vilken nytta egentligen?

  SvaraRadera
 39. Stefan,
  Jag tycker att HPV-vaccinet är en utmärkt ide. Jag tycker att vi ska ge både pojkar och flickor vaccinet och jag tycker att vi ska försöka utrota Humant papillomavirus på sikt.
  Nu är ju HPV kanske inget stort akut problem, även om det beror på vad man jämför med. Den relativt lilla sjukdomsrisken som HPV medför innebär att vi måste vara helt säkra på att vaccinet inte innebär någon risk. HPV-vaccinet som ska användas i Sverige innehåller inget Thimerosal och skyddar dessutom mot könsvårtor.
  Visst handlar det om mycket pengar, och vi hade förmodligen kunnat utveckla ett billigare vaccin i offentlig regim. Men detta är snarare en kritik mot kommersialiseringen av läkemedelsutvecklingen än en kritik mot att spendera pengar på vaccinet.

  Slutligen, jag tror att vaccin kan vara en lösning på väldigt många problem, inte bara infektionssjukdomar. Men vaccin är ingen mirakelmedicin, de måste hela tiden utvecklas i takt med att vi förstår risker och immunförsvarets funktion. Acceptansen och förståelsen för vaccin hjälps inte av att en bunt obildade och aggressiva "skeptiker" använder härskartekniker mot folk som ifrågasätter vaccin, oavsett argument.

  SvaraRadera
 40. Min egen lilla slutsats efter att ha lyssnat på en av utvecklarna bakom HPV-vaccinet, Dr Harper, får mig att tillsvidare avvakta med mina döttrar. Kortsiktigt gör det säkerligen nytta och är säkert. Men det känns dock som att det är ännu mkt att utveckla.
  http://www.youtube.com/watch?v=th8GXxQpe6U

  SvaraRadera
 41. tack för en intressant länk.
  En poäng; det är lätt att boosta ett svar mot ett vaccin senare genom att ge påfyllning. Det borde inte vara skäl att avstå nu.
  Att pojkar inte får ett skydd mot HPV16 är däremot både problematiskt och underligt...!

  Dessutom var prevalensen (8/100 000) lägre än vad jag skulle ha gissat.

  SvaraRadera
 42. Åsa, skulle nedanst. rapport vara skäl att avvakta?
  http://www.judicialwatch.org/news/2010/sep/judicial-watch-uncovers-fda-records-detailing-16-new-deaths-tied-gardasil

  SvaraRadera